Björn Andersson
Hardware & Software Design Engineer Consultant

Tjänster
Kompetens och erfarenhet inom de vanligaste områdena inom elektronikutveckling: systemdesign, teknikval, kretsschema och design av kretskortlayout. Specialitet är små inbyggda system. Mjukvarutveckling i C och C++ från små inbyggda system till windows. Erfarenheter av arbete med EMC samt enklare mekanik och 3D. Utrustning för 3D utskrift och CNC-Fräsning.

Exempel på tidigare uppdrag
* Framtagning av ett modulbaserat testsystem för produktionstest. Systemering, hårdvarukonstruktion, kretskortlayout, mjukvarutveckling embedded och windows.
* Metodutveckling och processer för fortlöpande konstruktion/tillverkning av nya produktionstestutrustningar.
* Mjukvaror för lågströms små inbyggda system med höga krav på tillförlitlighet i hög tillverkningsvolym.
* Utveckling av utrustningar för standardmässig konstruktionsverifiering av produkter.
* Styr- och reglermjukvaror för klimatstyrning med värmepump från villor till större fastigheter.
* Konstruktion av kretskort och inbyggda mjukvaror för värmepumpstyrningsprodukter.
* Små linuxsystem med fjärraccess för loggning och statusindikering/övervakning.

Kontakt

Total Elektronik i Göteborg AB
E-mail :Björn Andersson
Telefon: 0704619570